Handledning

Individuell handledning tjänar speciellt närledare, till ett starkare ledarskap samt att hjälpa ledaren bära ensamheten i arbetet. Som närledare är man mellan två krävande grupper; organisationen och arbetsgruppen. Det behövs tid och lugn att kunna se, vad som är väsentligt i ledarskapet samt att överväga alternativ i nödvändiga beslut. Handledningen/ handledaren ger en neutral spegel.

Grupphandledning
För dem som vill utveckla sin relationskunskap i en längre process och, i en trygg grupp utbyta erfarenheter och reflektera över olika arbetssituationer, Gruppen kan bestå av medlemmar från samma eller olika arbetsgrupper, viktigast är att gruppen har gemensam målsättning. Grupphandledningen kan inte lösa arbetsplatsens problem. I gruppen kan man granska och reflektera över egna reaktioner och handlande i gruppen.

Den bästa, och mest djupdykande formen av handledning är samfundsdynamiskt orienterad handledning, som ger en ökad förståelse för de känslofenomen, som alltid finns i arbetsgruppen och är relaterade till grunduppgiften.

Då flyttas blicken, från den enskilda individens handlingar, till att se, hur alla i gruppen tar sin del av grunduppgiftens gestalt. Denna insikt minska spänningen mellan gruppens enskilda individer och stärker samarbetet. Genom detta uppstår en arbetsglädje och motivation som stöder grunduppgiftens och organisationens målsättning. Alla i arbetsgruppen deltar i handledningen tillsammans med sin ledare.