Työnohjaus

Yksilötyönohjaus ensisijaisesti lähijohtajille. Johtajuuden vaativa tehtävä tarvitsee tukea. Parhaiten se tapahtuu rauhassa, erillään työryhmästä ja työpaikasta, jolloin esimies saa tarvitsemansa etäisyyden tutkia johtajuuden ilmiöitä.

Ryhmätyönohjaus sopii ryhmälle, joka haluaa pidemmän prosessin kautta tutkia työn tuomia ilmiöitä kiinteässä ryhmässä. Ryhmä voi olla samasta työyhteisöstä tai se voidaan muodostaa eri työalueilta, kuitenkin niin, että ryhmällä on yhteinen tavoite toiminnalleen. Ryhmätyönohjauksessa ei voi ratkaista työyhteisön ongelmia, vaan tunnistetaan ja tutkitaan ryhmän jäsenen toimintaa ryhmässä.

Yhteisötyönohjaus on syvintä vaikuttamista työyhteisön työhön. Työryhmä oppi näkemään yhteisödynaamiselta näkökulmalta perustehtävän ilmiöt, jotka elävät yhteisön kulttuurissa. Työnohjaus auttaa parempaan ja laadukkaampaan työn saavuttamiseen. Jokainen työryhmän jäsen voi havaita, että hänen oman paikkansa on tärkeä kokonaisuuden kannalta ja näin halu sitoutua perustehtäväänsä paranee. Yhteisötyönohjauksessa kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat työnohjaukseen esimiehensä kanssa, koska kaikki ovat osallisina työn suorittamisessa. Työnohjaus tukee johtajuutta ja toimii organisaation tavoitteiden mukaisesti.