Terapi

Unity in Dulity- terapi

(Science of Mind and Phenomena- Sinnets och fenomenens vetenskap.)

För den som verkligen vill upptäcka sej själv och all den kunskap kroppen bär inom sej.

I djup avslappning kan vi finna de sårande upplevelserna, som fallit i glömska från vårt medvetande, men som finns inom oss som ett obestämbart illabefinnande.

Genom att återknyta kroppskontakten ( Body- sense- mind) blir det en större tillit till den egna intuitionen och sinnesupplevelsen. Det är som att”komma hem” till sig själv igen, vilket ger en inre styrka, en skapande spontanitet och öppenhet för livet.

Vi själva benämner och bestämmer, vad som är verklighet för oss. Vi kan ändra vår synvinkel på problemet, välja att antingen flytta orsaken utanför oss själv eller se vår subjektiva upplevelse och ta ansvar för den. Vi har möjlighet att själv bestämma hur vi upplever vårt förhållande till omvärlden, något som vi kan påverka och förändra. Terapins uppgift är att, genom den djupa upplevda insikten om problemets uppkomst, finna en ny syn på sig själv och omvärlden.

Psykodynamisk samtalsterapi

Traditionell västerländsk terapi, där man i samtal strävar till en ökad förståelse för sinnets olika stämningar. Grunden är, att bli sedd och hörd med sina problem samt att mötas med respekt i ett skede i livet, när självkänslan inte är den bästa.