Terapia

U.D. psykoterapia. Terapia perustuu siihen, että kehomme kantaa kaiken sen kokemustiedon minkä olemme elämämme aikana saaneet. Varhaiset kokemuksemme ovat usein ajalta ennen kuin meillä oli sanoja määrittelemään tapahtumia. Unohdamme kokemuksemme, mutta unohdetut tapahtumat voivat ilmetä meissä epämääräisenä pahana olona.
U.D. terapiassa pyritään syvän rentoutuksen kautta tavoittamaan tunnemaailmamme kipukohtia ja eheyttämään niitä. Voimme tulla vakuuttuneeksi siitä, että voimme muuttaa sitä mikä kutsumme ‘itse’kokemukseksi terveemmäksi ja harmonisemmaksi. Avainsana on kehontuntemus - Body Sense experiece. Kun keho ja mieli, subjekti ja objekti lähentyvät, voi kokea eheytymistä ja olevansa ”kotona itsessään”. Tämä kokemus vahvistaa ja antaa uskallusta elää luovasti ja iloiten.

Psykodynaaminen tukea antava terapia
Perinteinen länsimainen psykodynaaminen terapia, missä keskustelun avulla syntyy ymmärrystä mielen solmukohtiin, jonka jälkeen on mahdollista nähdä uusia mahdollisuuksia elämälleen. Terapiassa voi peilata elämän kipukohtia ja vahvistua itsenään.