•  
  •  
  •  
  •  

 

Cecilia Innanen

Åland var mitt barndoms- och ungdoms landskap. Jag är tvåspråkig.

Psyk.sjuksköterska, handledare, utbildare, terapeut

Sedan 2005 egen företagare

Medlem i Suomen työnohjaajat ry
(Finlands handledare rf)

Jag har en lång erfarenhet som sjuksköterska, både inom den somatiska och psykiatriska sektorn med psykiatrisk specialisering från Tammerfors sjukvårdsinstitut år 1983.

Jag arbetade vid Tammerfors universitetskliniks psykiatriska klinik 1983- 1999. Det erbjöd fortbildning samt ledarskapserfarenhet som avdelningssköterska. Avdelningen verkade ur samfundsdynamiska principer.

Arbetshandledarutbildning 1986-88. Samordnad utbildning TAYS och Socialpedagogiska stiftelsen. Åren 1992-99 verkade jag som utbildare i samma utbildningssprogram.

Mitt arbete på TAYS psykiatriska klinik gav mej fortlöpande fortbildning i psykodynamisk terapi, handledning samt erfarenhet som avdelningssköterska.

Åren 1988- 2005 arbetade jag för Socialpedagogiska stiftelsen, som gav mej oerhört värdefull kunskap om samarbete, förståelsen för samfundsdynamiska fenomen, relationer och ledarskap samt könets betydelse som en resurs och specialkvalitet. Där levde vi även upp till sanningen, att man inte kan förmedla annat än en upplevd kunskap, enbart teori räcker inte.

Studier 1999-2004 vid Tarab Institute International ( www.tarab-institute.org ) “Tibetan Buddist Philosophfy, Psychology and Psychotherapy, Unity in Duality Science of Mind and Phenomena” . Den utbildningen berättigar att praktisera U.D. (Body- Mind) terapi. och gav Semrig Thablam Mawa titteln (motsvarar fil.kand).

Tarab Institute Internationals ordförande, medlem Educational Board, tutor och granskare av slutarbeten i ubity in Dualitiy- studierna. Utbildar och handleder i 4-åriga UD-utbildningsprogrammet.

Publikationer på svenska: Artikel i "Vård ilivet och döden" red. Raili Hake 2020 egen utgivning