Tarab Institute 2019
Tilaisuudet Suomessa

14.4. Mindfulness meditaatio klo 15-18
5.5. Mindfulness meditaatio klo 15-18
17-19.5 Viikonloppukurssi “Transformation of ‘Self’- *Itsen’ muuttuminen
Opettajana Tarab Inst. Internationalin johtaja Lene Handberg Tanskasta
Opetuskieli englantia ja tulkkaus tarvittaessa
Ilmoittautuminen: tarab.finland@gmail.com

Paikka: Siltasaarenkärki 1, Helsinki ellei toisin ilmoiteta.

Ennakkoilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin viimeistään viikkoa ennen kurssia.
Ilmoittautumiset:
cecilia.innanen(at)gmail.com tai puh. 040-5565664

 

Tarab Institute Finland

Tarab Instituutti on perustettu v. 1999. Sen tarkoitus on

A. tutkia, opettaa ja kouluttaa tiibetiläistä filosofia ja psykologiaa sekä niiden pohjalta kehitettyä. Unity in Duality (U.D) filosofiaa psykologiaa.

B. jjärjestää U.D.- psykoterapiakoulutusta ja sen menetelmiin perustuvaa opiskelijan persoonallisuuden kehittymiseen tähtäävää koulutusta.

C. tehdä vertailevaa tutkimusta U.D.- filosofian/ psykologian ja länsimaiden vastaavien tieteiden välillä.Tarab Tulku XI
(1934- 2004) saavutti Lharampa Geshe- arvon (vastaa fil. professorin arvoa) Drepung luostariyliopistossa Tiibetissä. Hän lähti maanpakoon Tiibetistä 1959 ja asettui 1970-luvun alussa asumaan Tanskaan, Kööpenhaminaan. Hän toimi Tanskan Kuninkaallisen kirjaston tutkijana ja opettajana vuoteen 2002 saakka.

Tarab Tulku kävi Suomessa ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla. 1980-luvulta lähtien hän vieraili Suomessa säännöllisesti opettaen viikonloppukursseilla. Tutustuttuaan suomalaisiin ja suomalaiseen mentaliteetiin hän sanoi siinä kohdanneensa sukulaiskansansa.

Tarab Tulku kehitti yhteistyössä psykologi ja psykoterapeutti Lene Handbergin kanssa selkeän koulutusohjelman jonka nimesi “Tibetan Buddhist Philosophy, Psychology and Psychotherapy, Science of Mind and Phenomena a Unity in Duality (Tenedrel) Approach”. Unity in Duality (Tenrel) yhdistää muinaisen tiibetiläisen filosofian ja länsimaisen tavan hahmottaa ilmiöitä ja maailmaa.

Terapian perustana on rentoutuminen (meditatio).  auttaa löytämään ongelmien, esteiden juuria ja näin vapautua elämään tasapainoista elämää Syvässä rentoutumisen tilassa on helpompi kuulla sekä ruumiin että mielen eri aistimuksien viestit. Rentoutuminen vähentää käsitteellisen (verbaalisen) mielen hallitsevuutta. On mahdollista löytää kehon viisaus ja saada yhteys alitajuisiin prosesseihin,jotka toistuvat rajoittavina ja kapeuttavina henkilön elämän eri tilanteissa.
Ensimmäinen koulutus  alkoi Belgiassa, Brysselissä 1992. Nykyisin U.D. koulutusta on tarjolla eri puolilla Euroopaa ja Intiaa. Tarab Tulkun kuoleman jälkeen v:sta 2004 Lene Handberg on toiminut Tarab Institute Internationalin johtajana.U.D. koulutusohjelman vastaavana.

U.D. koulutus on joko kolme- tai nelivuotinen. Kolmivuotiinen ohjelma tähtää henkilökohtaiseen kasvuun. Nelsiviotinen koulutus antaa U.D.(psyko)terapeutin pätevyyden, edellyttäen että opiskelijalla on länsimainen peruskoulutus mikä oikeutta teapian harjoittamiseen. Koulutuksen perusta on neljässä suuressa  buddhalaisessan filosofiassa: Vaibashika, Sautrantika, Yogachara ja Madyamika. Seuraava moduuli on psykologinen, jossa tavoitteena on filosofian soveltaminen henkilökohtaisen kasvun perustaksi. Neljännen vuoden osiossa  tavoitteena on U.D. psykoterapian koulutus.
Jokaisen moduulin lopussa on kirjallinen ja suullinen koe. Neljänteen moduuliin liittyy lisäksi lopputyö, joka on oman psykoterapeutiksi tähtäävän prosessin kuvaus.
Kolme suomalaista on esittänyt U.D. koulutuksen lopputyönsä ja saanut oikeuden käyttää Semrig Tablam Mawa-nimitystä.


Osoite

C/O Cecilia Innanen
puh. +358-40-556 5664
e-posti: tarab.finland(at)gmail.com
www.tarab-institute.org

 


 

"Itsen" muuttuminen
Transformation of ’Self’ Unity in Duality –filosofian valossa

Opettajana Lene Handberg
Oma sisäinen itse-kokemuksemme on se ydin ja keskus, jonka avulla luomme todellisuutemme. Avain todellisuuden kokemuksen muutokseen on meissä itsessämme. Tiibetiläisen Unity in Duality, Ykseys dualismissa, - filosofian ja psykoterapeuttisen menetelmän mukaan todellisuuden kokemuksemme syntyy ruumin ja mielen – subjektin ja objektin – aineen ja energian keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimalla kokemuksellisesti näitä kolmea vastaparia ja niiden keskinäistä
suhdetta ja toimintaa omassa elämässämme, voimme merkittävällä tavalla muuttaa omaa itseidentiteettiämme ja sen seurauksena kokemustamme elämästä. Voimme tulla harmonisemmiksi, avoimemmiksi ja joustavammiksi ihmisiksi. Kurssin aikana tehdään käytännön harjoituksia teorian elävöittämiseksi. Opetukset ja harjoitukset perustuu Tarab Tulku Rinpochen opetuksiin.

Lene Handberg, Psykoterapeutti, Semrig Tablam Rabjam oppiarvo Unity in Duality Science of Mind and Phenomena -filosofiassa, psykologiassa ja metafysiikassa. Handberg on Tarab Instute Internationalin vastaava koulutusjohtaja. Hän työskenteli Tarab Tulkun Rinpochen kanssa 25 v kehittäen U.D –opetuksia yhteistyössä Rinpochen kanssa. Hän opettaa Unity in Duality -filosofiaa ja -menetelmiä Rinpochen valtuuttamana Euroopassa ja Intiassa.

Harjoitusryhmät sisältävät U.D teoriaa sekä siihen liittyviä harjoituksia. Ryhmät ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.
Hinta: 25€/ mindfulness ryhmästä ja 120€ viikonloppukurssista (mahd. alennusta pyydettäessä