Tarab Institute 2021

Opetus- ja meditaatiotapahtumia tapahtuu on line Covid-19 aikana. Kiinnostusta osallistua voi ilmoittaa email: tarab.finland@gmail.com

 

Tarab Institute Finland

Tarab Instituutti on perustettu v. 1999. Sen tarkoitus on

A. tutkia, opettaa ja kouluttaa tiibetiläistä filosofia ja psykologiaa sekä niiden pohjalta kehitettyä. Unity in Duality (U.D) filosofiaa psykologiaa.

B. jjärjestää U.D.- psykoterapiakoulutusta ja sen menetelmiin perustuvaa opiskelijan persoonallisuuden kehittymiseen tähtäävää koulutusta.

C. tehdä vertailevaa tutkimusta U.D.- filosofian/ psykologian ja länsimaiden vastaavien tieteiden välillä.Tarab Tulku XI
(1934- 2004) saavutti Lharampa Geshe- arvon (vastaa fil. professorin arvoa) Drepung luostariyliopistossa Tiibetissä. Hän lähti maanpakoon Tiibetistä 1959 ja asettui 1970-luvun alussa asumaan Tanskaan, Kööpenhaminaan. Hän toimi Tanskan Kuninkaallisen kirjaston tutkijana ja opettajana vuoteen 2002 saakka.

Tarab Tulku kävi Suomessa ensimmäisen kerran 1970-luvun lopulla. 1980-luvulta lähtien hän vieraili Suomessa säännöllisesti opettaen viikonloppukursseilla. Tutustuttuaan suomalaisiin ja suomalaiseen mentaliteetiin hän sanoi siinä kohdanneensa sukulaiskansansa.

Tarab Tulku kehitti yhteistyössä psykologi ja psykoterapeutti Lene Handbergin kanssa selkeän koulutusohjelman jonka nimesi “Tibetan Buddhist Philosophy, Psychology and Psychotherapy, Science of Mind and Phenomena a Unity in Duality (Tenedrel) Approach”. Unity in Duality (Tenrel) yhdistää muinaisen tiibetiläisen filosofian ja länsimaisen tavan hahmottaa ilmiöitä ja maailmaa.

Terapian perustana on rentoutuminen (meditatio).  auttaa löytämään ongelmien, esteiden juuria ja näin vapautua elämään tasapainoista elämää Syvässä rentoutumisen tilassa on helpompi kuulla sekä ruumiin että mielen eri aistimuksien viestit. Rentoutuminen vähentää käsitteellisen (verbaalisen) mielen hallitsevuutta. On mahdollista löytää kehon viisaus ja saada yhteys alitajuisiin prosesseihin,jotka toistuvat rajoittavina ja kapeuttavina henkilön elämän eri tilanteissa.
Ensimmäinen koulutus  alkoi Belgiassa, Brysselissä 1992. Nykyisin U.D. koulutusta on tarjolla eri puolilla Euroopaa ja Intiaa. Tarab Tulkun kuoleman jälkeen v:sta 2004 Lene Handberg on toiminut Tarab Institute Internationalin johtajana.U.D. koulutusohjelman vastaavana.

U.D. koulutus on joko kolme- tai nelivuotinen. Kolmivuotiinen ohjelma tähtää henkilökohtaiseen kasvuun. Nelsiviotinen koulutus antaa U.D.(psyko)terapeutin pätevyyden, edellyttäen että opiskelijalla on länsimainen peruskoulutus mikä oikeutta teapian harjoittamiseen. Koulutuksen perusta on neljässä suuressa  buddhalaisessan filosofiassa: Vaibashika, Sautrantika, Yogachara ja Madyamika. Seuraava moduuli on psykologinen, jossa tavoitteena on filosofian soveltaminen henkilökohtaisen kasvun perustaksi. Neljännen vuoden osiossa  tavoitteena on U.D. psykoterapian koulutus.
Jokaisen moduulin lopussa on kirjallinen ja suullinen koe. Neljänteen moduuliin liittyy lisäksi lopputyö, joka on oman psykoterapeutiksi tähtäävän prosessin kuvaus.
Kolme suomalaista on esittänyt U.D. koulutuksen lopputyönsä ja saanut oikeuden käyttää Semrig Tablam Mawa-nimitystä.


Osoite

C/O Cecilia Innanen
puh. +358-40-556 5664
e-posti: tarab.finland(at)gmail.com
www.tarab-institute.org