Terminalvård

"Tillsammans på den sista stranden"
  - för anhörigvårdare som behöver stöd för att orka med sin sorg samtidigt som vården av den anhöriga kräver mycket tid och kraft.  

    Läs mera->

"Att gå bredvid på den sista stranden"
  - stödgrupp till personer inom hemvården, åldringsvården etc. som vårdar patienter i livets slutskede.    Läs mera->