Kurssit

Olen erikoistunut kursseihin, joiden tavoitteena on vahvistaa osallistujien itsetuntemusta sekä selkeyttää vuorovaikutusta työyhteisöissä tai ryhmissä.

Räätälöin jokaisen kurssin osanottajien ja heidän taustaorganisaation kanssa yhteistyössä kulloisetkin tarpeet huomioiden.


”Johtajuuden syvissä vesissä”
  - yhteistyössä Perita Sipiläisen (Kasvupolku) kanssa

kurssiaikataulu 2019

14.4. Mindfulness meditaatio klo 15-18
5.5. Mindfulness meditaatio klo 15-18
17-19.5 Viikonloppukurssi “Transformation of ‘Self’- *Itsen’ muuttuminen
Opettajana Tarab Inst. Internationalin johtaja Lene Handberg Tanskasta
Opetuskieli englantia ja tulkkaus tarvittaessa

14-16.6 Unikurssi yhteistyössä Hangö sommarunin kanssa (ruotsinkielinen)
27-31.7. “Art of Relating” 3:s osa, Slovakia

Paikka: Siltasaarenkärki 1, Helsinki ellei toisin ilmoiteta.

Ennakkoilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin viimeistään viikkoa ennen kurssia.

Ilmoittautumiset:
tarab.finland@gmail.com tai
cecilia.innanen@gmail.com, puh. 040-5565664

 


 

"Itsen" muuttuminen
Transformation of ’Self’ Unity in Duality –filosofian valossa

Opettajana Lene Handberg
Oma sisäinen itse-kokemuksemme on se ydin ja keskus, jonka avulla luomme todellisuutemme. Avain todellisuuden kokemuksen muutokseen on meissä itsessämme. Tiibetiläisen Unity in Duality, Ykseys dualismissa, - filosofian ja psykoterapeuttisen menetelmän mukaan todellisuuden kokemuksemme syntyy ruumin ja mielen – subjektin ja objektin – aineen ja energian keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimalla kokemuksellisesti näitä kolmea vastaparia ja niiden keskinäistä
suhdetta ja toimintaa omassa elämässämme, voimme merkittävällä tavalla muuttaa omaa itseidentiteettiämme ja sen seurauksena kokemustamme elämästä. Voimme tulla harmonisemmiksi, avoimemmiksi ja joustavammiksi ihmisiksi. Kurssin aikana tehdään käytännön harjoituksia teorian elävöittämiseksi. Opetukset ja harjoitukset perustuu Tarab Tulku Rinpochen opetuksiin.

Lene Handberg, Psykoterapeutti, Semrig Tablam Rabjam oppiarvo Unity in Duality Science of Mind and Phenomena -filosofiassa, psykologiassa ja metafysiikassa. Handberg on Tarab Instute Internationalin vastaava koulutusjohtaja. Hän työskenteli Tarab Tulkun Rinpochen kanssa 25 v kehittäen U.D –opetuksia yhteistyössä Rinpochen kanssa. Hän opettaa Unity in Duality -filosofiaa ja -menetelmiä Rinpochen valtuuttamana Euroopassa ja Intiassa.

Harjoitusryhmät sisältävät U.D teoriaa sekä siihen liittyviä harjoituksia. Ryhmät ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.
Hinta: 25€/ mindfulness ryhmästä ja 120€ viikonloppukurssista (mahd. alennusta pyydettäessä